Flora Goudappel heeft jarenlange ervaring in het Europese recht zowel in de praktijk als in de wetenschap. Zij heeft college gegeven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de Universiteit van Utrecht. Ze heeft uitgebreid gepubliceerd over verschillende aspecten van Europees recht en heeft voor veel organisaties in binnen- en buitenland lezingen verzorgd en onderzoek verricht. De laatste jaren ligt de nadruk op de EU in overzeese gebieden, visa, asiel en migratie in de EU en op EU burgerschap en vrij verkeer. In 2012 kreeg zij een Jean Monnet leerstoel over EU trade law in the overseas territories toegewezen door de Europese Commissie. Ook kreeg zij in 2012 een European research award voor een boek over Justitie en Binnenlandse Zaken na het Verdrag van Lissabon dat zij met twee collega’s redigeerde en schreef. Daarnaast heeft zij zich ook beziggehouden met (Europees) onderwijsrecht, Europees strafrecht, inter-institutionele verhoudingen en de effecten van EU recht op de verschillende bestuurslagen in de lidstaten. Flora Goudappel European Law maakt gebruik van deze grote ervaring en adviseert overheden en bedrijven over Europees recht, geeft lezingen en organiseert seminars en verricht onderzoek naar de werking en het effect van Europees recht. Zij is vertrouwd met het werken in (internationale) teams en heeft jarenlang in een internationale omgeving gewerkt. Flora Goudappel European Law is beschikbaar voor korte en lange projecten overal ter wereld.

Contact: info

Tarieven op aanvraag
K.v.K nr. 63182610

 • landen en gebieden overzee
 • visa, asiel en migratie
 • EU burgerschap en vrij verkeer
 • Europees strafrecht, (Europees) onderwijsrecht en institutionele onderwerpen

In de landen en gebieden overzee van de lidstaten van de EU (waaronder Aruba, Curaçao, St Maarten, Bonaire, St Eustatius en Saba) geldt een beperkt deel van het Europese recht: er is beperkt vrij verkeer van goederen en een verbod op discriminatie naar nationaliteit voor vestiging en diensten. Daarnaast zijn de inwoners van de landen en gebieden overzee EU burgers en hebben de rechten die daaraan verbonden zijn in de EU. Ook zijn er veel mogelijkheden voor de landen en gebieden overzee om gebruik te maken van Europese subsidies. In 2012 kreeg Flora Goudappel een Jean Monnet leerstoel over EU trade law in de overseas territories toegewezen door de Europese Commissie. Zij heeft zich gespecialiseerd in dit bijzondere onderdeel van Europees recht en heeft ervaring opgedaan in de overzeese gebieden. In september 2013 organiseerde zij een grote internationale conferentie over het onderwerp. Flora Goudappel European Law adviseert overheden en bedrijven in zowel de EU als de overzeese gebieden over de mogelijkheden die de Europese Unie hen biedt.Flora Goudappel heeft ruime ervaring in spreken voor zeer verschillend publiek, voor zowel mensen voor wie Europees recht een nieuw onderwerp is als experts. Zij geeft lezingen, organiseert en geeft seminars en heeft onderwijs over Europees recht gegeven op alle niveaus. Haar grote netwerk zorgt ervoor dat zij ook voor aanvullende sprekers kan zorgen, niet alleen juristen maar ook uit andere takken van wetenschap, beleidsmakers, en politici.

Visa, asiel en migratie zijn belangrijke opkomende beleidsgebieden in de EU. Het gaat daarbij om de verschillende statussen waaronder men van buiten de Europese Unie een verblijf in de EU kan krijgen. De bewaking van de Europese buitengrenzen, de samenwerking onder het Schengen systeem en de migratiestromen naar de EU krijgen steeds meer aandacht in media, politiek en wetenschap. Het is een terrein waarin de EU veel samenwerkt met de lidstaten en regelgeving vaststelt over onderwerpen als opvang van asielzoekers, terugkeer, bestrijding van illegaliteit. In de loop der jaren heeft Flora Goudappel niet alleen les gegeven over deze onderwerpen en gepubliceerd, maar ook regelmatig opgetreden in de media.Flora Goudappel heeft ruime ervaring in spreken voor zeer verschillend publiek, voor zowel mensen voor wie Europees recht een nieuw onderwerp is als experts. Zij geeft lezingen, organiseert en geeft seminars en heeft onderwijs over Europees recht gegeven op alle niveaus. Haar grote netwerk zorgt ervoor dat zij ook voor aanvullende sprekers kan zorgen, niet alleen juristen maar ook uit andere takken van wetenschap, beleidsmakers, en politici.

In 2012 publiceerde Flora Goudappel een boek over EU burgerschap. Zij is doorgegaan met onderzoek en onderwijs over dit onderwerp. Het hebben van EU burgerschap leidt immers tot vele rechten in de EU, waaronder vrij verkeer en stemrecht op lokaal en Europees niveau. Flora Goudappel European Law doet onderzoek naar zowel het verkrijgen van EU burgerschap als rechten die eraan zijn verbonden. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan vrij verkeer van werknemers en vrij verkeer van diensten omdat hierin de rechten van EU burgers het meest zijn uitgewerkt. Advisering, lezingen en onderzoek naar dit onderwerp vinden regelmatig plaats.Flora Goudappel heeft ruime ervaring in spreken voor zeer verschillend publiek, voor zowel mensen voor wie Europees recht een nieuw onderwerp is als experts. Zij geeft lezingen, organiseert en geeft seminars en heeft onderwijs over Europees recht gegeven op alle niveaus. Haar grote netwerk zorgt ervoor dat zij ook voor aanvullende sprekers kan zorgen, niet alleen juristen maar ook uit andere takken van wetenschap, beleidsmakers, en politici.

Naast de hoofdonderwerpen heeft Flora Goudappel zich ook bezig gehouden met andere onderdelen van Europees recht. Sinds haar proefschrift in 1997 over federalisme in de Europese Unie doet Flora Goudappel onderzoek naar de relaties tussen de EU en de verschillende overheidslagen in de lidstaten. Daarnaast heeft zij uitgebreid gepubliceerd over ontwikkelingen in het Europees strafrecht. Ook heeft zij zich beziggehouden met vele aspecten van hoger onderwijsrecht zowel in Nederlandse en Europese context.Flora Goudappel heeft ruime ervaring in spreken voor zeer verschillend publiek, voor zowel mensen voor wie Europees recht een nieuw onderwerp is als experts. Zij geeft lezingen, organiseert en geeft seminars en heeft onderwijs over Europees recht gegeven op alle niveaus. Haar grote netwerk zorgt ervoor dat zij ook voor aanvullende sprekers kan zorgen, niet alleen juristen maar ook uit andere takken van wetenschap, beleidsmakers, en politici.

 • landen en gebieden overzee
 • visa, asiel en migratie
 • EU burgerschap en vrij verkeer
 • Europees strafrecht, (Europees) onderwijsrecht en institutionele onderwerpen

In de landen en gebieden overzee van de lidstaten van de EU (waaronder Aruba, Curaçao, St Maarten, Bonaire, St Eustatius en Saba) geldt een beperkt deel van het Europese recht: er is beperkt vrij verkeer van goederen en een verbod op discriminatie naar nationaliteit voor vestiging en diensten. Daarnaast zijn de inwoners van de landen en gebieden overzee EU burgers en hebben de rechten die daaraan verbonden zijn in de EU. Ook zijn er veel mogelijkheden voor de landen en gebieden overzee om gebruik te maken van Europese subsidies. In 2012 kreeg Flora Goudappel een Jean Monnet leerstoel over EU trade law in de overseas territories toegewezen door de Europese Commissie. Zij heeft zich gespecialiseerd in dit bijzondere onderdeel van Europees recht en heeft ervaring opgedaan in de overzeese gebieden. In september 2013 organiseerde zij een grote internationale conferentie over het onderwerp. Flora Goudappel European Law adviseert overheden en bedrijven in zowel de EU als de overzeese gebieden over de mogelijkheden die de Europese Unie hen biedt.Flora Goudappel European Law biedt advies aan bedrijven en overheden over EU recht in overzeese gebieden. Advisering kan plaatsvinden in de vorm van notities, rapporten en ook mondeling. Dit kan zowel in het Nederlands als het Engels. De ervaring van Flora Goudappel European Law in de praktijk en in de wetenschap vormt de basis van de adviezen.

Visa, asiel en migratie zijn belangrijke opkomende beleidsgebieden in de EU. Het gaat daarbij om de verschillende statussen waaronder men van buiten de Europese Unie een verblijf in de EU kan krijgen. De bewaking van de Europese buitengrenzen, de samenwerking onder het Schengen systeem en de migratiestromen naar de EU krijgen steeds meer aandacht in media, politiek en wetenschap. Het is een terrein waarin de EU veel samenwerkt met de lidstaten en regelgeving vaststelt over onderwerpen als opvang van asielzoekers, terugkeer, bestrijding van illegaliteit. In de loop der jaren heeft Flora Goudappel niet alleen les gegeven over deze onderwerpen en gepubliceerd, maar ook regelmatig opgetreden in de media.Flora Goudappel European Law biedt advies aan bedrijven en overheden over EU recht met betrekking tot visa, asiel, migratie en buitengrenzen. Advisering kan plaatsvinden in de vorm van notities, rapporten en ook mondeling. Dit kan zowel in het Nederlands als het Engels. De ervaring van Flora Goudappel European Law in de praktijk en in de wetenschap vormt de basis van de adviezen.

In 2012 publiceerde Flora Goudappel een boek over EU burgerschap. Zij is doorgegaan met onderzoek en onderwijs over dit onderwerp. Het hebben van EU burgerschap leidt immers tot vele rechten in de EU, waaronder vrij verkeer en stemrecht op lokaal en Europees niveau. Flora Goudappel European Law doet onderzoek naar zowel het verkrijgen van EU burgerschap als rechten die eraan zijn verbonden. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan vrij verkeer van werknemers en vrij verkeer van diensten omdat hierin de rechten van EU burgers het meest zijn uitgewerkt. Advisering, lezingen en onderzoek naar dit onderwerp vinden regelmatig plaats.Flora Goudappel European Law biedt advies aan bedrijven en overheden over EU burgerschap en vrij verkeer. Advisering kan plaatsvinden in de vorm van notities, rapporten en ook mondeling. Dit kan zowel in het Nederlands als het Engels. De ervaring van Flora Goudappel European Law in de praktijk en in de wetenschap vormt de basis van de adviezen.

Naast de hoofdonderwerpen heeft Flora Goudappel zich ook bezig gehouden met andere onderdelen van Europees recht. Sinds haar proefschrift in 1997 over federalisme in de Europese Unie doet Flora Goudappel onderzoek naar de relaties tussen de EU en de verschillende overheidslagen in de lidstaten. Daarnaast heeft zij uitgebreid gepubliceerd over ontwikkelingen in het Europees strafrecht. Ook heeft zij zich beziggehouden met vele aspecten van hoger onderwijsrecht zowel in Nederlandse en Europese context.Flora Goudappel European Law biedt advies aan bedrijven en overheden over EU recht. Advisering kan plaatsvinden in de vorm van notities, rapporten en ook mondeling. Dit kan zowel in het Nederlands als het Engels. De ervaring van Flora Goudappel European Law in de praktijk en in de wetenschap vormt de basis van de adviezen.

 • landen en gebieden overzee
 • visa, asiel en migratie
 • EU burgerschap en vrij verkeer
 • Europees strafrecht, (Europees) onderwijsrecht en institutionele onderwerpen

In de landen en gebieden overzee van de lidstaten van de EU (waaronder Aruba, Curaçao, St Maarten, Bonaire, St Eustatius en Saba) geldt een beperkt deel van het Europese recht: er is beperkt vrij verkeer van goederen en een verbod op discriminatie naar nationaliteit voor vestiging en diensten. Daarnaast zijn de inwoners van de landen en gebieden overzee EU burgers en hebben de rechten die daaraan verbonden zijn in de EU. Ook zijn er veel mogelijkheden voor de landen en gebieden overzee om gebruik te maken van Europese subsidies. In 2012 kreeg Flora Goudappel een Jean Monnet leerstoel over EU trade law in de overseas territories toegewezen door de Europese Commissie. Zij heeft zich gespecialiseerd in dit bijzondere onderdeel van Europees recht en heeft ervaring opgedaan in de overzeese gebieden. In september 2013 organiseerde zij een grote internationale conferentie over het onderwerp. Flora Goudappel European Law adviseert overheden en bedrijven in zowel de EU als de overzeese gebieden over de mogelijkheden die de Europese Unie hen biedt.Flora Goudappel European Law neemt deel aan grotere en kleine onderzoeksprojecten over EU recht in overzeese gebieden zoals uitgezet door overheid en wetenschap. Ook publiceert zij over recente ontwikkelingen over dit onderwerp.

Visa, asiel en migratie zijn belangrijke opkomende beleidsgebieden in de EU. Het gaat daarbij om de verschillende statussen waaronder men van buiten de Europese Unie een verblijf in de EU kan krijgen. De bewaking van de Europese buitengrenzen, de samenwerking onder het Schengen systeem en de migratiestromen naar de EU krijgen steeds meer aandacht in media, politiek en wetenschap. Het is een terrein waarin de EU veel samenwerkt met de lidstaten en regelgeving vaststelt over onderwerpen als opvang van asielzoekers, terugkeer, bestrijding van illegaliteit. In de loop der jaren heeft Flora Goudappel niet alleen les gegeven over deze onderwerpen en gepubliceerd, maar ook regelmatig opgetreden in de media.Flora Goudappel heeft aan vele grote onderzoeks- en trainingsprojecten in binnen- en buitenland meegewerkt over visa, asiel en migratie., gefinancierd door nationale en Europese overheden. Zij is vertrouwd met het werken in (internationale) teams en heeft jarenlang in een internationale omgeving gewerkt.

In 2012 publiceerde Flora Goudappel een boek over EU burgerschap. Zij is doorgegaan met onderzoek en onderwijs over dit onderwerp. Het hebben van EU burgerschap leidt immers tot vele rechten in de EU, waaronder vrij verkeer en stemrecht op lokaal en Europees niveau. Flora Goudappel European Law doet onderzoek naar zowel het verkrijgen van EU burgerschap als rechten die eraan zijn verbonden. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan vrij verkeer van werknemers en vrij verkeer van diensten omdat hierin de rechten van EU burgers het meest zijn uitgewerkt. Advisering, lezingen en onderzoek naar dit onderwerp vinden regelmatig plaats.Flora Goudappel heeft aan vele grote onderzoeks- en trainingsprojecten in binnen- en buitenland meegewerkt over EU burgerschap en vrij verkeer, gefinancierd door nationale en Europese overheden. Zij is vertrouwd met het werken in (internationale) teams en heeft jarenlang in een internationale omgeving gewerkt.

Naast de hoofdonderwerpen heeft Flora Goudappel zich ook bezig gehouden met andere onderdelen van Europees recht. Sinds haar proefschrift in 1997 over federalisme in de Europese Unie doet Flora Goudappel onderzoek naar de relaties tussen de EU en de verschillende overheidslagen in de lidstaten. Daarnaast heeft zij uitgebreid gepubliceerd over ontwikkelingen in het Europees strafrecht. Ook heeft zij zich beziggehouden met vele aspecten van hoger onderwijsrecht zowel in Nederlandse en Europese context.Flora Goudappel heeft aan vele grote onderzoeks- en trainingsprojecten in binnen- en buitenland meegewerkt over EU burgerschap en vrij verkeer, gefinancierd door nationale en Europese overheden. Zij is vertrouwd met het werken in (internationale) teams en heeft jarenlang in een internationale omgeving gewerkt.

 • Externe lezingen
 • Andere (semi) wetenschappelijk activiteiten
2015 Lunch lecture on migration into the Kingdom of the Netherlands, Ministry for the Interior and Kingdom Relations of the Netherlands

Presentation on ‘bed, bread, and bath’ at Pauluskerk Rotterdam (for Young Socialists)
2014 Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Visiting professor for European Union Law at the University of Curaçao

Lectures in European Union law at the Dutch training school for judges, SSR

Lecture on women’s rights in the EU, The Hague Women Network

Lecture on women’s rights in the EU, International Salon for Women in Rotterdam
2013 Lecture on the new OCT decision for Curaçao civil servants

Lecture on exports of goods from Curaçao to the EU for Curaçao customs officers

Lectures on EU law for Curaçao bachelor students, University of Curaçao

Specialized course on EU law in the overseas territories, University of Curaçao

Public lecture on the new OCT decision, University of Curaçao

EU Law on Sint Maarten, Legal Civil Servants Organization on St Maarten

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Visiting professor for European Union Law at the University of the Netherlands Antilles, Curaçao

Lectures on EU Trade Law, Renmin Law School, Beijing

Guest lecture on EU Trade Law, China University on Political Science and Law, Beijing

Lecture on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Lectures in European Union law at the Dutch training school for judges, SSR

Moderator session on EU migration law, CES conference Amsterdam

Lecture on EU counter-terrorism measures, ELSA Summer School, Rotterdam
2012 Lectures “Fortress Europe: European Union Law for non-EU lawyers”, International and Comparative Law Winter Study Abroad Program, Curaçao

Public lecture on EU citizenship and Curacao, UNA, Curacao

Lecture on competition law for the department of legislation, Curacao

Lecture on the direct effect of EU Law for the Court of Justice of Curacao

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Visiting professor for European Union Law at the University of the Netherlands Antilles, Curaçao

Post-graduate (PAO) seminar on EU external trade for overseas territories, University of Aruba

Lectures on Justice and Home Affairs for Dutch civil servants, Clingendael

Expert in event ‘The Netherlands vs Schengen’, for Clingendael

Lectures in European Union law at the Dutch training school for judges, SSR

Guest lecture on EU Anti-Terrorism Measures at Birkbeck College London

Lectures on EU Immigration Law at the National School of Governance (EPLO) in Brcko, Bosnia-Herzegovina

Lectures on EU citizenship at Jean Monnet Summer Course in Chisinau, Moldova

Presiding sessions at conference on EU Governance, Malta, organized by EPLO and the Parliament of Malta
2011 Post-graduate (PAO) seminar on EU external trade for overseas territories, University of Curaçao, Curaçao

Visiting professor for European Union Law at the University of Curaçao, Curaçao

Public lecture ‘Recent developments concerning EU Citizenship’, Szczecin University, Poland

Lecturing a course on EU Trade Law, Renmin University, Beijing

External lecturer on Common Foreign and Security Policy, Szczecin University, Poland

Lectures on Justice and Home Affairs at MGIMO University, Moscow

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Lectures in European Union law at the Dutch training school for judges, SSR
2010 Visiting professor for European Union Law at the University of the Netherlands Antilles, Curaçao

Guest lecture “Legal Aspects of the Relations between China and the EU”, Shanghai Academy of Social Sciences

Guest lecture “Legal Aspects of the Relations between China and the EU”, Shanghai Martime University

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Lecture on the Future of Justice and Home Affairs in the EU at Odessa State Academy of Law

Lecture on European Legislative Drafting Techniques for Kazakh civil servants, The Hague

Lectures in European Union law at the Dutch training school for judges, SSR

Guest lecture “Legal Aspects of the Relations between China and the European Union in Matters of Migration and Judicial Co-operation”, Renmin Law School, Beijing

Guest lecture “Legal Aspects of the Relations between China and the European Union in Matters of Migration and Judicial Co-operation” at Law School of Fudan University and at East China School of Political Science and Law, Shanghai

Lectures on Justice and Home Affairs at MGIMO University, Moscow
2009 Lectures “Fortress Europe: European Union Law for non-EU lawyers”, International and Comparative Law Winter Study Abroad Program, Curaçao

Lectures on “Legislation” in course for civil servants from prospective Member States, Asser Institute (MTEC/EVD project), The Hague

Professeur invité, Université Bordeaux IV - Montesquieu

Lectures for ELA Summer School on International Education Law, Antwerp

Lectures in Master in European Law, Bahcesehir University, Istanbul: Four Freedoms

EVD/Asser project: lectures on Justice and Home Affairs, Sofia, Bulgaria

Lectures in the Justice and Home Affairs training program of the Dutch Ministry of Justice

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Lectures on Justice and Home Affairs at MGIMO University (twice), Moscow

Guest lecturer at University of Kazan, Tatarstan (Russian Federation)
2008 Visiting professor for European Union Law at the University of the Netherlands Antilles, Curaçao

Lectures in the Justice and Home Affairs training program of the Dutch Ministry of Justice

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Master in European Law, Bahcesehir University, Istanbul: Four Freedoms

Guest lecture on EU anti-terrorism legislation, University of Ankara

Lectures in European Union law at the Dutch training school for judges, SSR
2007 Lectures in the Justice and Home Affairs training program of the Dutch Ministry of Justice

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam
2006 Lectures “Fortress Europe: European Union Law for non-EU lawyers”, International and Comparative Law Winter Study Abroad Program, Curaçao

Master in European Law, Bahcesehir University, Istanbul
 • EU citizenship
 • Visa, asylum and immigration
 • Common foreign and security policy
Visiting professor for European Union Law the University of the Netherlands Antilles, Curaçao

Lectures in the Justice and Home Affairs training program of the Dutch Ministry of Justice

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Lecturer and coordinator of the European Commission competition training program in law (organized by the Dutch Ministry for the Interior)
2005 Lectures in European Union law at the Dutch training school for judges, SSR

Lectures “Fortress Europe: European Union Law for non-EU lawyers”, International and Comparative Law Winter Study Abroad Program, Curaçao

Lectures at different seminars in European Union law for Czech lawyers and judges in Praag, Brno en Straz pod Ralskem

Lecturer at the Academy of European Public Law, Athens, in Information Technology and Public Law

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam
2004 Lectures “Fortress Europe: European Union Law for non-EU lawyers”, International and Comparative Law Winter Study Abroad Program, Curaçao

Visiting professor Södertörn Högskola, Stockholm

Lectures at different seminars in European Union law for Czech lawyers and judges in Praag, Brno en Straz pod Ralskem

Lecturer in the CELE-program on European integration in Bratislava:
 • Judicial protection in the EU
 • Recent developments in European Union law
Lectures in the Justice and Home Affairs training program of the Dutch Ministry of Justice

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Lectures in different programs in European Union law at the Dutch Institute for Foreign Relations Clingendael
2003 Lectures in European Union law at the Dutch training school for judges, SSR

Visiting professor at the University of Baltimore

Visiting professor at the Université Aix-Marseille III

Lecturer in the CELE-program on European integration in Bratislava: Recent developments in European Union law

Lectures in different programs in European Union law at the Dutch Institute for Foreign Relations Clingendael

Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam

Lectures in the Justice and Home Affairs training program of the Dutch Ministry of Justice
2000 Lectures at the Tulane Center for European Union Law in Amsterdam:
 • Law, Policy and Litigation in the European Union
 • Four Freedoms
1999 Lectures at the Tulane Center for European Union Law in Brussels

Guest lectures in (European) education law at Erasmus University Rotterdam
1997 Lectures on European Law in the freshening program for lawyers at Erasmus University Rotterdam
2015 member Exam Quality Committee (Tentamenkwaliteitscommissie) of the Dutch Bar Association NOvA

Interview about European external borders for RTL Z (Dutch national television), January 2015

Interview about European external border for BNR News Radio (Dutch national radio), January 2015
2014 member Exam Quality Committee (Tentamenkwaliteitscommissie) of the Dutch Bar Association NOvA

Member of the VENI committee of NWO (The Netherlands Foundation for Scientific Research)

Interview ‘Zonder specialisme bereik je niks in Europees Parlement’, The Post Online

Article ‘Stemmen voor het Europees Parlement is zinvol’, in Erasmus Magazine, May 2014

Interview ‘Steun stad aan Kuip kansrijk in Brussel’, Algemeen Dagblad, May 2014

Interview ‘European law influences islands, says election candidate Goudappel’, Daily Herald, April 2014
2013 Interview Overseas territories gather at conference, Daily Herald, September 2013

Blog ‘Eerdmans’ Oosteuropeanenquotum is kiezersbedrog’, December 2013

Article ‘Discriminating consequences of new Dutch legislative proposals’, in Daily Herald, December 2013

Article ‘Bizarre voorstellen voor Caribisch Nederland’, in Tubantia, De Limburger, Stentor, December 2013

Interview ‘Ex-kolonies kunnen buitengewest EU worden’, in Tubantia, De Limburger, Stentor, September 2013

Interviews on EU state aid rules and the Feyenoord stadium, AD and Telegraaf, April 2013

Interview on EU state aid rules and the Feyenoord stadium, Tros Niewsshow (national radio, April 2013)
2012 interview NOS Radio 1 Journaal on 10th anniversary of Eurojust

Expert in hearing session in Dutch Parliament about EU family reunification

Interviews Croatian national radio and television on immigration and asylum in the Netherlands

Nederlandse grenzen voor migranten zijn een gepasseerd station, interview in Rijk achter de Dijken, by Clingendael, August 2012

Hoe verder zonder minister voor immigratie en asielzaken?, opinie op website euforum.nl

Interview KRO Dutch national television program De Rekenkamer about the rights and costs of minor asylum seekers arriving alone in the Netherlands

Interview in SC ‘Uitspraak Europese Hof van belang voor kennismigranten’, 23 May 2012

Letter to the editor: Weg met de MOE-landers? Dat kan helemaal niet, in: EM Magazine,19 April 2012

Interviews in Bosnia-Herzegovina on EU immigration Law:
 1. TV Hit - local TV station, private, based in Brcko District
 2. RTRS - Radio Televizija Republike Srpske (state owned, official TV station of Republika Srpska, based in Banja Luka)
 3. BHTV - Televizija Bosne i Hercegovine (state owned, official TV station of BiH, based in Sarajevo)
 4. BNTV - local TV station, private owned, based in Bijeljina (Republika Srpska)
2011 interview BNR Newsradio on position of workers from new Member States in Dutch large cities

Expert for Dutch Parliament on the EU Family Reunification Directive, General Hearing in Parliament

interview RTL4 Nieuws (Dutch national network) on Schengen amendments

national rapporteur for the Netherlands for FIDE conference Talinn 2012 on EU criminal law (together with Jurian Langer)

Drafter of national report for the Netherlands on the influence of EU law on legal professions for the Ministry of Justice of France, coordinated by Université Bordeaux IV
2009 researcher in project on the European role of the Dutch Ministry of Justice, for Ministry of Justice, with Clingendael Institute of International Relations

interview on Radio 1, the Netherlands, on Geert Wilders and the refusal of entry into the United Kingdom

Co-organizer conference ‘The Future of Asylum in the European Union’, Erasmus University Rotterdam

Er komt helemaal geen president van Europa, in: NRC Handelsblad, 15 November 2009 (with F.Amtenbrink)
2008 Staatsstructuur en rechterlijke structuur van Nederland, lecture for Russian delegation at ROI (The Hague, October 2008)

Public Lecture “LGO of UPG: Wat is de beste keus voor Curaçao?”, University of Netherlands Antilles (Curaçao, November 2008)
2007 Public Lecture “The Netherlands Antilles and the European Union: Recent Developments” University of Netherlands Antilles (Curaçao, January 2007)

Article Groeten uit Istanbul, Mr., March 2007

Article Stemrecht Antillianen in Europa, in: Antilliaans Dagblad, 13 January 2007

Article Ultraperifere status K3 alleen met instemming EU, in: Amigoe, 11 January
2006 debate moderator with Dutch national politicians on ‘Accession of Turkey to the European Union’ by student organization Mozaiek, Rotterdam

participant in debate on decision-making in the European Union with regard to the fight against terrorism on Dutch national radio

Absolute voorrang VN-recht boven EU-recht?, in: Staatscourant, 1 May 2006

Nut en noodzaak van de dienstenrichtlijn, in: Staatscourant, 25 April 2006

The Drugs policy of the European Union, lecture for student organization ELSA, Rotterdam
2005 Co-organizer Conference on The Hague Program, Erasmus University Rotterdam

Interview on local Radio Rijnmond on the European Constitution

China and the European Union, lecture for student organization ELSA, Rotterdam

Hoe Nederland het EU-recht aanvaardde, in: Staatscourant, 3 October 2005
2004 Europese Grondwet en Europese Verkiezingen, lecture for women’s organization Bravilor, Rotterdam (May 2004)
2003 De toekomst van Europa, lecture for Rotterdam branch of women’s organization VVAO (September 2003)
2003 De toekomst van Europa, lecture for Rotterdam branch of women’s organization VVAO (September 2003)
2002 Dutch representative in the Platon project (Harmonisation of Justice and Home Affairs) of the European Group of Public Law
2000 Specialist on public law for website Recht.nl (until 2001)
1999 member of the European Group of Public Law and its Board of Directors (ongoing)

co-organizer Vth World Congress of the International Association of Constitutional Law at Erasmus University Rotterdam

Dutch representative in the Lysias project (Towards a unified judicial protection of citizens against public powers in Europe) of the European Group of Public Law

Het einde van de staat of het begin van de staat, in: Noot, June 1999, pp. 21-22
1997 De staatsvorm van de Europese Gemeenschap, in: Facta, December 1997, pp. 6-8
1996 Kneepkens (1), on local referendums, in Quod Novum 21 February 1996 (with M.T. Oosterhagen)
1995 Niet-Nederlanders en de provincie Rotterdam, in: Rotterdams Dagblad, 2 May 1995 (with M.T. Oosterhagen)
1993 België, een nieuwe federale staatsvorm, in: Ius Flits, November 1993, pp. 5-7
 • PhD Dissertation
 • Books
 • Books edited
 • Articles in books
 • Articles in journals
 • Conference papers
1997 Powers and Control Mechanisms in European Federal Systems, Deventer
2011 Vaardig met Europees recht, 2nd completely revised edition, Boom Juridische Uitgevers, The Hague
2010 The Effects of EU Citizenship, Asser Press, The Hague
2007 Vaardig met Europees recht, Boom Juridische Uitgevers, The Hague
2015 Democracy and the Rule of Law in the European Union, Essays in Honour of Jaap W. de Zwaan, The Hague (with E. Hirsch Ballin), to be published
2011 Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm, The Hague (with S. Wolff & J.W. de Zwaan)
2006 Freedom, Security and Justice in the EU, The Hague (with J.W. de Zwaan)
1999 Constitutionalism, Universalism and Democracy; the Dutch views, Groningen (with D.J. Elzinga & H. Kummeling)
2013 How secure is our privacy in seceurope? European security through surveillance, in: Fergal Davis, Nicola McGarrity and George Williams (eds), Surveillance, counter-terrorism and comparative constitutionalism, London &iamp; New York 2013, pp.73-92 (with M. den Boer)
2012 FIDE National Report ‘The Netherlands’, in: Julida Laffranque (ed), The Area of Freedom, Security and Justice, Including Information Society Issues, Tartu University Press, Tallinn 2012, pp. 483-504 (national rapporteur together with Jurian Langer)

Een dag zonder Europa, in: Pieter de Jong & Sarah L. de Lange (eds), Europa, burgerschap en democratie, Raad voor het openbaar bestuur, The Hague 2012, pp. 71-82

Options for the Development of European Criminal Law under the Treaty of Lisbon, in: Martin Trybus & Luca Rubini (eds), The Treaty of Lisbon and the Future of European Law and Policy, Edgar Elgin London 2012, pp.341-354

Book review of The Costanzo Obligation: The obligations of national administrative authorities in the case of incompatibility between national law and European law by Maartje Verhoeven, in: European Law Review, October 2012
2011 Introduction – The Future of Asylum in the European Union? Proposals, Problems and Interaction with International Human Rights Standards, in: Flora A.N.J. Goudappel & Helena S. Raulus (eds), The future of asylum in the European Union; Problems, proposals and human rights, The Hague 2011, pp. 1-15 (with H. Raulus)

Processes of transnationalization of administrative values: Regulation and transparency in the EU, in : Values in Global Administrative Law, Gordon Anthony, Jean-Bernard Auby, John Morison and Tom Zwart (eds), London, (with Ton van den Brink), pp. 373-392

Counter-terrorism in the European Union: Legal issues in the post-Lisbon era, in: Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm, Wolff, S. , Goudappel, F.A.N.J. , Zwaan, J.W. de (Eds.), The Hague, pp. 173-194 (with M. den Boer)

European Criminal, in: Law Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm, Wolff, S. , Goudappel, F.A.N.J. , Zwaan, J.W. (Eds.), The Hague, pp. 155-172 (with M. Dane)

European Citizenship and Free Movement Rights, in:  Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm, Wolff, S. , Goudappel, F.A.N.J. , Zwaan, J.W. de (Eds.), The Hague, pp. 27-40 (with J.W. de Zwaan)

Editorial - The Area of Freedom, Security and Justice after the Lisbon Treaty and the Stockholm Programme: From myth to reality, in: Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm, Wolff, S. , Goudappel, F.A.N.J. , Zwaan, J.W. de (Eds.), pp. 1-6 (with S. Wolff & J.W. de Zwaan)
2010 De invloed van het Europese recht op het Antilliaanse strafrecht, in: Strafrecht in de Antillen na '10-10-10', Doelder, H. de (Eds.), Nijmegen, pp. 109-116
2009 Het Verdrag van Lissabon en de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht, in: Van Ooik & Wessel (eds), De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon, Kluwer The Hague. (with J.H. Reestman)
2008 The Influence of the European Union on the State Structure in Decentralized and Federal States, in: Procopios Pavlopulos & Spyridon Flogaitis (eds), Multilevel Governance and administrative Reform in the 21st Century, London 2008, pp. 81-90.
2006 Third Pillar co-operation, in: J.W. de Zwaan & F.A.N.J. Goudappel (eds.), Freedom, Security and Justice in the EU, Den Haag 2006, pp. 195-202

Synthesis Platon report Justice and Home Affairs, a comparative research: Immigration law concerning third-country nationals, in: E. Spiliotopoulos (ed.), Harmonisation of Legislation in the Field of Justice and Home Affairs, London 2006, pp. 425-428

Platon national report Justice and Home Affairs, a comparative research – the Netherlands, in: E. Spiliotopoulos (ed.), Harmonisation of Legislation in the Field of Justice and Home Affairs, London 2006, pp. 2590-268
2005 The distribution of responsibilities for Education: a Federal and European Approach, in Congresbundel Federalism 2005, Brussels 2005, pp. 406-415

Subsidiarity under the Draft Constitution for Europe, in: E. Piontek (ed.), Reformowanie Unii Europejskiej. Wybrane problemy prawne okresu przemian, Warsaw, 2005

Privatisering en veiligheid in de Europese Unie, in: L.C. Winkel ea (eds), Privatisering en veiligheid, Deventer, 2005, pp. 109-116 (with M. Van der Woude)
2003 Een Europese Grondwet; het onderscheid tussen primaire en secundaire teksten in de Europese Unie, in: J. Pelkmans, M. Sie Dhian Ho en B. Limonard (eds.), Nederland en de Europese grondwet, Amsterdam 2003, blz. 19-50 (with J.W. de Zwaan)
2002 La régime polique des Pays-Bas, in: Genoveva Vrabie, Les régimes politiques des pays de l’U.E. et de la Roumanie, Bucarest 2002, pp. 283-308 (with P.W.C. Akkermans)

The Influence of Flexibility on the Institutional Balance of the European Community and the European Union, in: Annette Schrauwen (ed.), Flexibility in Federal Constitutions; Forms of closer cooperation in federal and non-federal settings; post-Nice edition, Amsterdam 2002, pp. 77-86
1999 Religion and the State: A Dutch Case in the Field of Education((with Prof. D. Mentink), in: D.J. Elzinga, F. Goudappel & H.R.B.M. Kummeling (eds.), Constitutionalism, Universalism and Democracy. The Dutch views, Groningen 1999, pp. 107-118

Switzerland: From Confederalism to Federalism through Flexibility, in: A.A.M. Schrauwen (ed.), Flexibility in Federal Constitutions; Forms of closer cooperation in federal and non-federal settings, Amsterdam 1999, pp. 29-34.Again published in: Annette Schrauwen (ed.), Flexibility in Federal Constitutions; Forms of closer cooperation in federal and non-federal settings; post-Nice edition, Amsterdam 2002, pp. 27-32

The Influence of Flexibility on the Institutional Balance of the European Community and European Union, in: A.A.M. Schrauwen (ed.), Flexibility in Federal Constitutions; Forms of closer cooperation in federal and non-federal settings, Amsterdam 1999, pp. 85-94

Education Law as a Policy Instrument for City Authorities, bijdrage aan congresbundel Education Law and Policy in an Urban Society, The Hague 1999, pp. 19-32 (with prof.dr P.W.C. Akkermans MA and prof. dr D. Mentink)
1995 Autonomie van deelstaten in een federale staatsstructuur, in: S.A.H. Denters, H.M. de Jong, R.J.P. Schobben & G.H. Reussing (eds.), Decentrale democratie, Enschede 1995, pp. 123-136

Controle op implementatie van EG-richtlijnen in federaal perspectief,, in: C.J. Bax, P.J. Boon & D. Mentink (eds.), Aspecten van controle in het constitutionele recht, Arnhem 1995, pp. 179-202
2014 Het nieuwe LGO-besluit, in: Ars Aequi, 2014, pp. 452-458
2013 Het wantrouwen van Schengen, in: Internationale Spectator, 2013, nr 3, pp. 20-25 (with Judith Hoevenaars)
2012 Staatssoevereiniteit in de Europese Unie, in: Fiat Justitia (EUR), 2012, pp. 45-47

De invloed van het Europese recht op het recht van Curaçao: EU burgerschap en grondrechten, in: AVJ Nieuwsbrief January 2012, pp. 7-9

Het Nederlandse asiel- en migratiebeleid in botsing met Europa?, on website EUforum.nl (with Judith Hoevenaars)
2011 Het federale gehalte van de Europese Unie na Lissabon gemeten, in: SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht, November 2011, issue 11, pp. 462-469
2010 Het Verdrag van Maastricht  In: Ars Aequi, 2010, pp. 419-421. Also published in Canon van het Recht, Schutgens, R.J.B. , e.a., (Eds.), pp. 217-220, Ars Aequi Libri: Nijmegen (2010)

De geneugten van Europees burgerschap In: Fiat Justitia (EUR), 2010, pp. 60-63
2009 LGO of UPG: Wat is de beste keuze voor Curacao?, in: TAR Justicia, 2009, pp. 1-14.
2008 Het Verdrag van Lissabon en de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht, in: SEW, november 2008, pp. 441-445 (with J.H. Reestman)
2007 Stemrecht voor Antillianen en Arubanen voor het Europees Parlement?, in: Tijdschrift voor Antilliaans Recht, nr. 1, 2007, pp. 1-10
2006 From national citizenship to European Union citizenship;The re-invention of citizenship?, in: European Review of Public Law, Spring 2007, pp. 21-45.

National Report for the Netherlands on the Rights of Aliens, in: European Review of Public Law, expected (with dr A. van den Brink & prof. J.W. de Zwaan)

European Union Measures to Protect Victims of Trafficking: Relevance for Moldova, in: European Review of Public Law, expected

Making Sense of Internationalization, in: European Review of Public Law, Spring/Printemps 2006, pp. 641-656
2005 Education in the European Union: Building a System Outside and Within the System, Revista CEJ (Brazil), December 2005, pp.14-19

Evolving Legal Personality: the Case of EU Citizenship, in: Ius Gentium, Spring 2005, pp. 1-34 (with S. Romein)
2003 Better Safe than Sorry: Prevention and Precaution in the Netherlands, European Review of Public Law, spring/printemps 2003, blz. 501-519 (with Dr. T. Zwart)

Prospects of the European Common Defence Policy, in: The Constitution of the European Union / La Constitution de l’Union Européenne, Londen 2003, pp. 245-262. Tevens gepubliceerd in: European Review of Public Law, spring/printemps 2004, pp. 245-262.
2002 Chronicle on Constitutional Law in the Netherlands 2001, in: European Review of Public Law, summer/été 2002, pp. 1079-1086

The Added Value of the Charter to the Dutch Legal Order, European Review of Public Law, spring/printemps 2002, pp. 611-628 (with Dr T. Zwart)
2001 De onderwijsbepaling in het Europese Unie handvest voor grondrechten, in: Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2001, pp. 211-216

Chronicle on Constitutional Law in the Netherlands 2000, in: European Review of Public Law, summer/été 2001, pp. 865-878

Access to Justice in Europe: A Comparison, in: European Review of Public Law, spring/printemps 2001, pp. 713-726
2000 The education provision in the charter of fundamental rights of the European Union: A bleak perspective, in: European Journal for Education Law and Policy, (with prof. D. Mentink), 2000, pp. 145-148

Judicial Review Exercised by Ordinary Courts and Administrative Courts in the Netherlands; A Comparison, in: European Review of Public Law, (with Dr T. Zwart) summer/été 2000, pp. 665-681

Chronicle Constitutional Law in the Netherlands, in: European Review of Public Law, spring/printemps 2000, pp. 135-148
1999 The Influence of European Monetary Integration on the European Internal Relationships, in: Tulane Forum of European and Civil Law, vol 14, 1999, pp. 101-121

The Dutch system of Lottery for Studies, in: European Journal for Education Law and Policy, 1999, pp. 23-27.

Race Equality in the Netherlands, in: European Review of Public Law, Summer/été 1999, pp. 881-900

Chronicle Constitutional Law in the Netherlands, in: European Review of Public Law, Spring/printemps 1999, pp. 187-201
1998 Education Law in the European Community: Scattered Integration, in: (Korean) World Constitutional Law Review, 1998 (3), pp. 217-238

Europese integratie en het onderwijs, in: Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht, 1 998, 2/3 pp. 154-157 en 1999, 2, pp. 108-109

Legal Influences on Local Education Powers in the Netherlands; A European and International Dimension?, in: European Journal for Education Law and Policy, vol. 2 no. 1, 1998, pp. 25-30
1997 Verdeling van onderwijsbevoegdheden in federale structuren, in: Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht, 1997, pp. 71-78
1995 Deelstaat Niedersachsen betaalt schadevergoeding aan de Bond, in: Bestuurswetenschappen, januari/februari 1995, pp. 68-73 (with B.J.P.G. Roozendaal)
1993 Bevoegdheidsverdeling in België na de vierde staatshervorming, in: Openbaar Bestuur, November 1993, pp. 19-22
2014 EU Overseas Territories: A Dutch Example, for IACL World Congress (with Joke de Wit, June 2014)
2013 EU Citizenship: Students and Citizens in Overseas Territories, Dutch French Cooperation, The Hague (October 2013)

EU Citizenship in the Overseas Territories, EU Law in the Overseas Territories, Rotterdam (September 2013)
2012 Europees Aanhoudingsbevel: het FIDE Nationaal Rapport, NVER voorjaarsvergadering, Leiden (May 2012)

Trade and citizenship in EU overseas territories, conference Integration or Disintegration?, Birmingham (May 2012)

The European Union as a security actor, IACL seminar on Anti-Terrorism, Sydney (December 2012)
2011 Former colonies in the Caribbean and their relationships with the European Union, conference Caribbean Studies Association, Curaçao (May 2011)

European Union Court of Justice vs European Court of Human Rights, conference Russian Association of International Law, Moscow (June 2011)
2010 European Union Developments as an Example of Federalism as a Constitutional Concept, conference International Association of Constitutional Law, Mexico City (December 2010)
2008 Transparency in the EU and the Globalization of Administrative Law Values, Sciences Po, Paris (October 2008, on invitation)
2007 La position du citoyen dans l’UE: citoyen d’un système fédéral ou non?, University of Iasi, Romania (May 2007, on invitation)
2006 From national citizenship to European Union citizenship; The re-invention of citizenship?, for Reunion of European Group of Public Law (September 2006, on invitation)

National Report for the Netherlands on the Rights of Aliens, for Reunion of European Group of Public Law (September 2006, with dr. A. van den Brink & prof. J.W. de Zwaan)

European Union Measures to Protect Victims of Trafficking: Relevance for Moldova, seminar on Protection of Victims of Trafficking, Chisinau (Moldova), May 2006 (project financed by the European Commission)

Judicial Review of Administrative Decisions in the European Union, seminar on Judicial Review, Tehran (Iran), March 2006 (project financed by the Greek government)
2005 The influence of the European Union on the state structure in decentralized and federal states, Athens, Greece, November 2005, on invitation

Making Sense of Internationalisation, European Group of Public Law, Legraina, Greece (September 2005), on invitation

The distribution of responsibilities for Education: a Federal and European Approach, congress Federalism 2005, Brussels (March 2005), conference financed by the Belgian federal government, on invitation
2004 A Comparative Approach to European Union Citizenship, IACL World Congress Santiago de Chile (January 2004)

The Influence of the European Constitution on the Characteristics of the European Union, conference ECLN, Charles University Prague (September 2004)

Subsidiarity under the Draft Constitution for Europe, conference Enlarged European Union: Legal Challenges and Problems, Warsaw University, Poland (May 2004, on invitation)

Evolving Legal Personality: the Case of EU Citizenship, seminar Evolving Legal Personality, Hofstra University, Long Island, May 2004
2003 Prospects of a Common Defence Policy, reunion of the European Group of Public Law, Spetses Greece (September 2003, on invitation)

Een Europese Grondwet; het onderscheid tussen primaire en secundaire teksten in de Europese Unie, in: WRR-paperserie De Nederlandse stem in de Europese Conventie, The Hague, May 2003 (with J.W. de Zwaan)
2002 Public Law and Risk in the Netherlands,, reunion of the European Group of Public Law, Spetses (September 2002), with dr. T. Zwart
2001 The European Union’s Charter of Fundamental Rights, national report for the Netherlands, reunion of the European Group of Public Law, Spetses (September 2001, with dr. T. Zwart)
2000 National Report the Netherlands for ELA 2000: Responsability and Liability in Education. Conference European Education Law Association, Paris (December 2000, with prof. D. Mentink)

The Charter of Fundamental Rights of the European Union Dealing with Education. Analysis and Recommendations for a Stimulating Role for ELA, conference European Education Law Association, Paris (December 2000, with prof. D. Mentink)

Access to Justice in Europe: A Synthesis, Reunion of European Group of Public Law (September 2000)

Constitutional Provisions Concerning Peace: A Comparative Approach, 6th IPRA Conference in Tampere, Finland (August 2000, on invitation)
1999 Dutch national report on Monisme(s) and Dualisme(s), Reunion of European Group of Public Law (september 1999, with Dr. T. Zwart)

Religion and the State: A Dutch Case in the Field of Education, paper for World Congress of the International Association of Constitutional Law, July 1999, with Prof. D. Mentink
1998 Race Equality in the Netherlands, Reunion of the European Group of Public Law, Sounion Greece, September 1998

Flexibility and the Institutional Balance, colloquium on Flexibility in Federal Constitutions, University of Amsterdam, Amsterdam May 1998, on invitation
1997 Education Law as a Policy Instrument for City Authorities, conference of the Education Law Association, Rotterdam December 1997 (with prof.dr P.W.C. Akkermans MA and prof dr D. Mentink)
1996 Ethnicity, Federalism and Development, Constitutional Solutions for Ethiopia, paper for conference The Future of Ethiopia, Amsterdam, June 1996 (with M.T. Oosterhagen, on invitation)
1994 Autonomie van deelstaten in een federale staatsstructuur, paper for Staatsrechtconferentie 1994, Enschede, December 1994